"Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło.
Przyjmij nas radośnie, miło i wesoło.
Bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi.
Mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły
"

Wszystkim życzymy, aby nowy rok szkolny 2015/2016 był pomyślny, zarówno w zdobywaniu wiedzy, pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

Menu

Poniedziałek 31.08.2015

Poniedziałek 31.08.2015
 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016

  Dnia 1 września 2015 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  Przyjazd uczniów:

  7:10 - Będkowice;

 • Wyprawka szkolna

        W roku szkolnym 2015/2016 pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” zostanie skierowana do :

  1. uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  2. uczniów klas IV technikum;
  3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

 • Lista podręczników w gimnazjum

  Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016  zgodnie z reformą podręcznikową rodzice uczniów klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

 • Spotkanie z rodzicami

  1 lipca 2015 r. o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami oraz uczniami przyszłych klas pierwszych. Spotkanie będzie zorganizowane na sali gimnastycznej.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

  Dnia 26 czerwca 2015 r. uroczyste zakończenie roku szkonego 2014/2015.

  Przyjazd uczniów  - według dotychczasowego rozkładu.

  Przebieg uroczystości:

 • BIEGAJ Z NAMI – BIEGNIJ Z OJCEM DO OJCOWA

  Bieg rodzinny to wspaniała okazja do wspólnego spędzania czasu wolnego. BIEGAJ Z NAMI  - BIEGNIJ Z OJCEMDO OJCOWA, to projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „POZYTYWKA”, który promuje aktywne spędzanie czasu razem z dziećmi.

  Już po raz drugi, w sobotni poranek 20 czerwca 2015 roku,  na placu przy Gimnazjum w Białym Kościele spotkało się grono młodszych i starszych fanów biegania.

 • Reforma podręcznikowa

  Zamieszczamy do pobrania informacji na temat reformy podręcznikowej w nowym roku szkolnym 2015/2016:

  Informacja_dotyczaca_harmonogramu_reformy_w_kolejnych_latach.pdf

  Plakat_informacyjny_dla_rodzicow.pdf

 • Studium Prawa Europejskiego w Warszawie ogłosiło we wrześniu Ogólnopolski Konkurs „Lider Samorządu Uczniowskiego”. Nasza szkoła w okresie od września 2014 r. do kwietnia 2015 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu.

  Opiekun Samorządu Uczniowskiego przedstawił nam informację o konkursie wspólnie pojęliśmy decyzję, że przystępujemy i podejmujemy wyzwanie. 

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele
  ul. Krakowska 172
  32-089 Biały Kościół
 • tel: (+12) 419-03-80
  tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć