Lista lektur do klasy I

W poniższym linku znajduje się lista lektur do klasy I

LISTA_LEKTUR_DO_KLASY_I-1.pdf

Lista podręczników na rok szkolny 2014/15

W poniższym linku znajduje się  lista podręczników dla poszczególnych klas.

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/7d79f5cab9ef11e28c300026b935cd53

WITAJ SZKOŁO

.

...Witaj nam, szkoło serdeczna,
nie zmarnujemy dnia.
Wiemy - to nasza jest przyszłość.
Wiemy - i ty, i ja.

             T. Kubiak

Menu

Wtorek 02.09.2014

 • Regulamin korzystania z autobusu szkolnego

  Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Wielka Wieś. W jej imieniu organizacją zajmuje się Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielkiej Wsi, 32-089 Biały Kościół, ul. Królowej Jadwigi 4, tel. 12/419-17-06.

  W roku szkolnym 2014/2015  zadanie to będzie realizowane z wykorzystaniem własnych autobusów szkolnych, przez zatrudnionych kierowców i opiekunów dowożonych uczniów do szkół na podstawie opracowanego planu i harmonogramu rozkładu jazdy przez dyrektorów szkół.

 • Rozkład jazdy autobusów

  Rozkład jazdy autobusów szkolnych w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele

  Rok szk. 2014/2015:

  Rozklad_jazdy_autobusow_szkolnych_wrzesien_2014.pdf

 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015

  Dnia 1 września 2014 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

  Przyjazd uczniów:

  7:10-Będkowice;

 • Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA 2014:

  Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września  2014 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

 • Wakacje 2014 z POZYTYWKĄ

  PLAN ZAJĘĆ

  WAKACJE 2014 Z POZYTYWKĄ

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  Dnia 27 czerwca 2014 r. uroczyste zakończenie roku szkonego 2013/2014.

  Przyjazd uczniów  - według dotychczasowego rozkładu.

  Przebieg uroczystości:

 • Stypendiada Polonistyczna

  W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum brali udział w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych z języka polskiego.

  Pierwszy z nich badał umiejętność słuchania oraz czytania ze zrozumieniem i miał charakter diagnostyczny. Odbył się w marcu 2014 roku. Maksymalną ilość punktów w słuchaniu ze zrozumieniem uzyskali następujący uczniowie: Wiktoria Krawiec z klasy IA oraz Justyna Brzyska, Anna Gąska, Szymon Janecki, Paweł Witek  i Damian Wodnicki z klasy IIIA.
  Wysokie wyniki w czytaniu ze zrozumieniem osiągnęli: Wiktoria Krawiec z klasy 1A, Anna Gąska, Ewelina Hojda, Bartosz Knapik, Mateusz Kulesza i Justyna Pancewicz z klasy IIIA.

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele
  ul. Krakowska 172
  32-089 Biały Kościół
 • tel: (+12) 419-03-80
  tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć