Linki

Menu

Dokumenty szkolne

Oświadczenie

..................................................

   /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/

 

..............................................................................................................................

  /adres/

................................................

 /telefon/

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki .....................................................................................

w wycieczce do ....................................................................................................................

która odbędzie się w dniu / dniach..........................................................................................

Wyjazd ………………………………………………………………………………….....

Przewidywany powrót ……………………………………………………………………..

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

................................................                                   .........................................................

                  /data/                                                                                                 /podpis rodziców / opiekunów

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
    ul. Krakowska 172
    32-089 Biały Kościół
  • tel: (+12) 419-03-80
    tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć