Linki

Menu

 • Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w naszej gminie - ankieta

  Szanowni Rodzice,

  Gmina Wielka Wieś wspólnie z 15 gminami należącymi do Metropolii Krakowskiej przystąpiła do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Przeprowadzenie ankietyzacji jest kluczowym elementem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz podstawą do przygotowania wsparcia dla mieszkańców.

  Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie ankiety, która znajduje się poniżej w załączniku, wydrukowanie jej i złożenie jej w szkole. Można również skorzystać z elektronicznej wersji

  https://docs.google.com/forms/d/1YbUzQmrcRDS_UrCKOK7bn2eQ4ytjAomQ1z_xUOnK3ps/viewform

  Ankieta dotyczy inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe w budynkach mieszkalnych. Można ją wypełnić i złożyć także w Urzędzie Gminy.
  Tylko rzetelnie wykonana inwentaryzacja, na podstawie wiarygodnych informacji pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji.

  Serdecznie dziękujemy za pomoc

  Referat Promocji i Rozwoju

  Urzędu Gminy Wielka Wieś

 • Podsumowanie I etapu projektu: „Czytanie - lubię to!”

  Dnia 20 marca 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu czytelniczego pod hasłem: „Czytanie- lubię to!”.

  Uczestnicy z klas drugich i trzecich pod kierunkiem opiekuna projektu- p. Mirosławy Szeptyckiej realizowali dwa zadania konkursowe: redagowanie recenzji ulubionej książki oraz tworzenie plakatu promującego czytelnictwo.

  Nagrodzone prace plastyczne podziwiała społeczność szkolna oraz goście podczas VII Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Laureaci czytelniczych zmagań odebrali nagrody i gratulacje z rąk dyrektora szkoły- p. Bożeny Turek.

  Pełna lista uczestników i laureatów wraz z punktacją znajduje się na stronie internetowej szkoły w dziale: biblioteka.