Linki

Menu

 • Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

  We wtorek 1 września 2015 r. uczniowie gimnazjum zebrali się w sali gimnastycznej na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2015/2016. Pani dyrektor Bożena Turek serdecznie przywitała wszystkich uczniów, rodziców,  grono pedagogiczne oraz pozostałych pracowników szkoły. Zgodnie z tradycją naszej szkoły przyjęliśmy motto przewodnie na nowy rok szkolny:

  "Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
  lecz wyzwalajmy aktywność,
  nie każmy myśleć,
  lecz twórzmy warunki do myślenia.
  nie żądajmy lecz przekonujmy.
  Pozwólmy dziecku pytać
  i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
  by samo wiedzieć chciało".
  (Janusz Korczak)
  Pani dyrektor przedstawiła uczniom klas pierwszych nauczycieli uczących w Gimnazjum oraz Samorząd Uczniowski, któremu w tym roku przewodniczy Patryk Jopek. Przedstawiciele SU odczytali listy: Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Po wspólnym spotkaniu uczniowie rozeszli się do klas wraz ze swymi wychowawcami, by otrzymać szczegółowe informacje dotyczące rozpoczynającego się roku szkolnego.
                 

  Samorząd Uczniowski

 • Aktualizacja danych

  31.08.2015 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016

  Dnia 1 września 2015 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  Przyjazd uczniów:

  7:10 - Będkowice;

  7:30 - Czajowice - Bębło szkoła (7:35) - Murownia (7:40);

  7:50 - Wielka Wieś;

  7:50 - Wierzchowie;

  7:30 - Prądnik Korzkiewski.          

  Przebieg uroczystości:

  8:15 - MSZA ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA W BIAŁYM KOŚCIELE

  9:15 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO (SALA GIMNASTYCZNA)

  ORAZ SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ (SALE LEKCYJNE).

  Odjazd uczniów - około godz. 11:00.

  Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów do wzięcia udziału w uroczystości.

   

 • Wyprawka szkolna

        W roku szkolnym 2015/2016 pomoc finansowa dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” zostanie skierowana do :

  1. uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  2. uczniów klas IV technikum;
  3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

    Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

  • uczniom pochodzącym z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie za 2013 r. nie przekracza kwoty 574 zł;
  • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

    W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe, zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do wniosku o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

  Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla ucznia na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych –Wyprawka Szkolna 2015 – należy składać do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016,  w terminie do 8 września 2015r.

  Załączniki:

  Wniosek_Wyprawka_Szkolna_2015.doc

 • Lista podręczników w gimnazjum

  Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016  zgodnie z reformą podręcznikową rodzice uczniów klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

  W klasach drugich i trzecich obowiązują podręczniki wg listy, która opublikowana jest w e-dzienniku - PODRĘCZNIKI - SZKOLNA LISTA.(podręczniki są kontynuacją tych z poprzednich klas).

  https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/7d79f5cab9ef11e28c300026b935cd53

   

 • Spotkanie z rodzicami

  1 lipca 2015 r. o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie informacyjne wychowawców z rodzicami oraz uczniami przyszłych klas pierwszych. Spotkanie będzie zorganizowane na sali gimnastycznej.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

  Dnia 26 czerwca 2015 r. uroczyste zakończenie roku szkonego 2014/2015.

  Przyjazd uczniów  - według dotychczasowego rozkładu.

  Przebieg uroczystości:

  8:15 -  MSZA ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA W BIAŁYM KOŚCIELE

  9:30 -  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 (SALA GIMNASTYCZNA)

  11:00 - SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ (SALE LEKCYJNE).

  Odjazd uczniów - około godz. 12:00.

  Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów do wzięcia udziału w uroczystości.

 • BIEGAJ Z NAMI – BIEGNIJ Z OJCEM DO OJCOWA

  Bieg rodzinny to wspaniała okazja do wspólnego spędzania czasu wolnego. BIEGAJ Z NAMI  - BIEGNIJ Z OJCEMDO OJCOWA, to projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „POZYTYWKA”, który promuje aktywne spędzanie czasu razem z dziećmi.

  Już po raz drugi, w sobotni poranek 20 czerwca 2015 roku,  na placu przy Gimnazjum w Białym Kościele spotkało się grono młodszych i starszych fanów biegania.

  Do startu zagrzewała uczestników pani Dorota Tracz – nauczycielka wychowania fizycznego w gimnazjum. Zwarta grupa 120 zawodników ruszyła malowniczą trasą o długości 5 km, która wiodła z Białego Kościoła, Doliną Prądnika  aż do Bramy Krakowskiej.

  Zawodnicy startowali w czterech kategoriach wiekowych. Wszyscy przy pięknej pogodzie dobiegli do mety przy Bramie Krakowskiej, gdzie czekał na każdego pamiątkowy medal.

  W każdej kategorii wyłoniono zwycięskie pary.

  W kategorii OPEN JUNIOR:

  I miejsce: Księżyc Jakub i Tomasz

  II miejsce: Szklarczyk Szymon i Krzysztof

  III miejsce: Bukowski Dawid i Piotr

   

  Kategoria szkoły podstawowe:

  I miejsce: Fryz Maciej i Lech

  II miejsce: Śliwiński Mieszko i Tomasz

   III miejsce: Rusinek Stanisław i Marcin

   

  Kategoria Gimnazja:

  I miejsce: Mazela Łukasz i Zbigniew

  II miejsce: Maj Mikołaj i Mariusz

  III miejsce: Pietraszek Marta i Piotr

   

  W kategorii OPEN SENIOR:

  I miejsce: Przewoźniak Łukasz i Lesław

  II miejsce: Ścisłowicz Miłosz i Bigaj Jerzy

  III miejsce: Nowak Michał i Edward

   

  Dodatkowo nagrodzono pucharem najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. W kategorii najmłodszy zawodnik – puchar otrzymała Hanna Różalska. Najstarszym uczestnikiem biegu został pan Przewoźniak Lesław. Nagrodzono również rodziny wielopokoleniowe, które startowały w biegu. Podsumowanie biegu i dekoracja zwycięzców odbyły się na placu Szkoły Podstawowej w Białym Kościele, gdzie zawodnicy zostali dowiezieni autokarem. W czasie oczekiwania na wyniki i dekorację wszyscy uczestnicy raczyli się barszczykiem i kiełbaskami z grilla. Drużyna OSP z  Białego Kościoła - na którą zawsze można liczyć – zabezpieczała całą trasę  biegu oraz pomagała w obsłudze imprezy. Zaprzyjaźnione Panie z zespołu „Białokościelanki” zajęły się obsługą uczestników, którzy ukończyli bieg.

  Sponsorem głównym przedsięwzięcia  była Gmina Wielka Wieś. Imprezę wsparły także firmy i osoby prywatne: Centrum Kształcenia EDUKATOR, Hurtownia Napojów BOZBI państwa Bożeny i Zbigniewa Klimek, Zakład piekarniczo-cukierniczy pani Beaty Cader, pan Marek Krasowski  - prezes Gminnego Zakładu Komunalnego w Wielkiej Wsi, państwo Teresa Stochalska i Bogdan Stochalski – właściciele sklepu LEWIATAN, Cukiernia Stochalski  z Wielkiej Wsi, państwo Małgorzata i Piotr Szumiec - właściciele hotelu Margarita, Krakowski Bank Spółdzielczy oddział Wielka Wieś,  Kancelaria Notarialna  s.c. Jerzy Koblański J. M. Koblański W. Koblański, Jan Kosmowski ASO Mercedes Benz oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele. Bez wsparcia sponsorów organizacja tego wydarzenia byłaby niemożliwa.

  Składamy także podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy sportowej. W szczególności dziękujemy pracownikom GOKiS-u, którzy poświęcili swój czas na pomoc w  działaniach organizacyjnych, wolontariuszom, uczniom i nauczycielom z Gimnazjum w Białym Kościele, kierowanego przez dyrektor Bożenę Turek. Dziękujemy drużynie OSP w Białym Kościele oraz Paniom z zespołu „Białokościelanki” za wkład w  organizację poczęstunku dla zawodników oraz zabezpieczenie imprezy.

  Dziękujemy za pomoc w organizacji biegu Szkole Podstawowej w Białym Kościele. Podziękowania przekazujemy na ręce pani dyrektor Anny Zajączkowskiej.

  Serdecznie dziękujemy również  panu doktorowi Krzysztofowi Kędziorowi, który zapewnił zabezpieczenie medyczne biegu.

  Zapraszamy do foto galerii.

  Organizatorzy: Małgorzata Biniek, Małgorzata Rabczyńska, Dorota Tracz

 • Reforma podręcznikowa

  Zamieszczamy do pobrania informacji na temat reformy podręcznikowej w nowym roku szkolnym 2015/2016:

  Informacja_dotyczaca_harmonogramu_reformy_w_kolejnych_latach.pdf

  Plakat_informacyjny_dla_rodzicow.pdf