Linki

Menu

Egzamin gimnazjalny Egzamin gimnazjalny 2017 Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum na mocy art. 9ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).

 

Komunikat!

W związku z nową procedurą dotyczącą przerwania egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych prosimy o podanie wychowawcom aktualnych numerów telefonów.

Wg nowej procedury decyzję o wysłaniu/niewysłaniu w dniu egzaminu do oceny pracy ucznia, któremu przerwano egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych (np. omdlenie itd)  i w związku z tym o przystąpieniu/nieprzystąpieniu do egzaminu w terminie dodatkowym podejmuje rodzic.

Prosimy zatem Państwa o możliwą dyspozycyjność w zakresie ewentualnego odbierania telefonów w dniach egzaminów (18-20 kwietnia) w godzinach od 9.00 do 14.30.

Dyrektor Szkoły

W załącznikach znajdują się:

INFORMACJA_O_EGZAMINIE_GIMNAZJALNYM_DLA_RODZICOW.doc

Informacja_o_przebiegu_egzaminu.doc

Informacja_dla_ucznia_dotyczaca_przebiegu_egzaminu.doc

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
    ul. Krakowska 172
    32-089 Biały Kościół
  • tel: (+12) 419-03-80
    tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć