Linki

Menu

Dokumenty szkolne

Wykaz dokumentów:

1. Statut szkoły

aktualizacja

2. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin_rp.pdf

3. Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2015/2016 

program_wychowawczo_-_profilaktyczny_2015_-2016.pdf

4. Kalendarz roku szkolnego wraz z wykazem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 (wydarzenia dodatkowe umieszczane są na tablicy ogłoszeń w szkole oraz podawane są w róznych formach w formie elektronicznej www.synergia.librus.pl)

5. Regulamin korzystania z autobusu szkolnego.

Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Wielka Wieś.

W roku szkolnym 2014/2015  zadanie to będzie realizowane z wykorzystaniem własnych autobusów szkolnych, przez zatrudnionych kierowców i opiekunów dowożonych uczniów do szkół na podstawie opracowanego planu i harmonogramu rozkładu jazdy przez dyrektorów szkół. Załącznik:

REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_AUTOBUSU_SZKOLNEGO_W_GMINIE_WIELKA_WIES.pdf

 

6.  Wzór "ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W DYSKOTECE SZKOLNEJ"

 

Zgoda_na_dyskoteke.doc

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
    ul. Krakowska 172
    32-089 Biały Kościół
  • tel: (+12) 419-03-80
    tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć