Linki

Menu

Historia szkoły Nasz Patron - ks. Jan Twardowski Nadanie szkole imienia Sztandar szkoły Nasze spotkania z Patronem -foto Gimnazjum w Białym Kościele - nowoczesność i bezpieczeństwo O naszej szkole - prezentacja 10 - cio lecie szkoły Osiągnięcia - wyniki egzaminów Osiągnięcia - laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich

Poznaj naszą szkołę

Gimnazjum w Białym Kościele - nowoczesność i bezpieczeństwo


 

Nasze gimnazjum, to przede wszystkim miejsce spotkań wielu indywidualności i charakterów. Tutaj każdy może rozwijać swoje pasje i uzdolnienia sprawdzając się w różnych dziedzinach życia szkolnego.

Wyróżnia nas: nowoczesna baza naukowa, klasopracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, nowa pracownia komputerowa, pełnowymiarowa hala sportowa ze ścianką wspinaczkową. Stosujemy przyjazne metody nauczania i oceniania – nasi nauczyciele uczestniczą w innowacyjnych projektach „Ocenianie kształtujące”, „Rozwijanie uczenia się i nauczania”. Rodzicom i uczniom oferujemy dostęp do dziennika elektronicznego, który umożliwia bieżące monitorowanie postępu dziecka oraz szybki kontakt z nauczycielami.

Dbamy o wysoki poziom nauczania. Uczniom zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i dalszej edukacji, poprzez: realizacje celów i zadań wskazanych w podstawie programowej, udział w projektach edukacyjnych (m.in. „Comenius”, „Lepsza szkoła”, „Klimat na plus”), konkursach przedmiotowych. Posiadamy ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży. Oprócz obowiązkowych lekcji proponujemy dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania. W szkole prowadzone są koła: biologiczne, fotograficzne, dziennikarskie, wspinaczkowe, polonistyczne, samoobrony (PASW) oraz turystyczne.

Proces wychowania i nauczania odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu rodziców, uczniów i nauczycieli. Nasze zadania realizujemy we współdziałaniu ze środowiskiem lokalnym, samorządowym.  Jesteśmy inicjatorami wielu działań, wydarzeń organizowanych na terenie gminny Wielka Wieś takich jak: Młodzieżowa Rady Gminy, Rajd Neandertala, marszobieg „Biegnij z Ojcem do Ojcowa”.

Praca nauczycieli i uczniów została doceniona przez instytucje działające na rzecz edukacji. Otrzymaliśmy certyfikaty „Szkoła z klasą”, „Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, „Bezpieczna szkoła obywatelska”.

Opracowała Małgorzata Dyrda

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
    ul. Krakowska 172
    32-089 Biały Kościół
  • tel: (+12) 419-03-80
    tel/fax: (+12) 419-19-18

Galeria zdjęć